Tác Giả Thanh Trúc

Cõi Mộng - Hoàn

Cõi Mộng - Hoàn

7.5/10
1046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Mang Thai Con Của Chồng Cũ

7/10
2448

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 72
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

7.4/10
6062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 295
Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

7.1/10
2838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 22
Nàng Dâu 49 Ngày

Nàng Dâu 49 Ngày

7.6/10
2057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 24
Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

8/10
8583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 255
Vợ Lớn Trở Về

Vợ Lớn Trở Về

7.8/10
7815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 51
Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

7.8/10
1433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 12
Tiên Đạo Mạn Đồ

Tiên Đạo Mạn Đồ

8.3/10
6034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 286
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7/10
2982

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 30
Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

7.7/10
5354

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 201
Khế Ước Của Mợ Tư

Khế Ước Của Mợ Tư

7.6/10
6531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 53
Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

8.4/10
5303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 162
Ba Nuôi Là Chồng FULL

Ba Nuôi Là Chồng FULL

7.9/10
7210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

7.3/10
9432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 306
Quỷ Y Sủng Phi

Quỷ Y Sủng Phi

7.7/10
4673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 70
Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

7.8/10
2536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng

Chương 47
Công Chúa Bệnh Kiều FULL

Công Chúa Bệnh Kiều FULL

7.1/10
3420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.4/10
7752

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.9/10
6419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 35
Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

7.8/10
10626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 46
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

7.2/10
5721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 36
Mua Mạng Vợ Nhỏ

Mua Mạng Vợ Nhỏ

7.2/10
7901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 39
Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

7.5/10
445419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1663
Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

7.5/10
24315

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

7.5/10
41922

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Vợ Cậu Tư

Vợ Cậu Tư

7.5/10
69192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 41
Một Thước Tương Tư

Một Thước Tương Tư

7.5/10
23475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Mẹ Đơn Thân - Single Mom

7.5/10
25359

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

7.5/10
19036

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

7.5/10
20393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 25
Lấy Chồng Điên

Lấy Chồng Điên

7.5/10
25098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 19
Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

7.5/10
45493

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Chương 15
Bình An

Bình An

7.5/10
39205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 46
Chờ Yêu

Chờ Yêu

7.5/10
7117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Tfboys And Three Roses

Tfboys And Three Roses

8.5/10
6632

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
22325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

7.5/10
23987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!

Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!

7.5/10
51807

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 62
[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

7.5/10
8259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Chương 49
Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi

Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi

7.5/10
4540

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Ta Nghe Thấy

Ta Nghe Thấy

7.5/10
8607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

7.5/10
6497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Cõi Mộng - Hoàn
7.5/10
1046

Thể loại: Truyện Khác

Mang Thai Con Của Chồng Cũ
7/10
2448

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã
7.4/10
6062

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90
7.1/10
2838

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nàng Dâu 49 Ngày
7.6/10
2057

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh
8/10
8583

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vợ Lớn Trở Về
7.8/10
7815

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành
7.8/10
1433

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Tiên Đạo Mạn Đồ
8.3/10
6034

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7/10
2982

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh
7.7/10
5354

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Khế Ước Của Mợ Tư
7.6/10
6531

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng
8.4/10
5303

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ba Nuôi Là Chồng FULL
7.9/10
7210

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn
7.3/10
9432

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Quỷ Y Sủng Phi
7.7/10
4673

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào
7.8/10
2536

Thể loại: Truyện Sủng

Công Chúa Bệnh Kiều FULL
7.1/10
3420

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.4/10
7752

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.9/10
6419

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ
7.8/10
10626

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!
7.2/10
5721

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Mua Mạng Vợ Nhỏ
7.2/10
7901

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
7.5/10
445419

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Nối Dõi
7.5/10
24315

Thể loại: Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
7.5/10
41922

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vợ Cậu Tư
7.5/10
69192

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Một Thước Tương Tư
7.5/10
23475

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ Đơn Thân - Single Mom
7.5/10
25359

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang
7.5/10
19036

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
7.5/10
20393

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Lấy Chồng Điên
7.5/10
25098

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi
7.5/10
45493

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Bình An
7.5/10
39205

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chờ Yêu
7.5/10
7117

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Tfboys And Three Roses
8.5/10
6632

Thể loại: Truyện Teen

Ngoại Tình
7.5/10
22325

Thể loại: Đam Mỹ

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
7.5/10
23987

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
7.5/10
51807

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
7.5/10
8259

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi
7.5/10
4540

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ta Nghe Thấy
7.5/10
8607

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!
7.5/10
6497

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting rekorgroup 48genclik week-end-en-gite echter-camsex nomesbebes aim-ic thewebworkhouse blackonyxnigeria menuiserie-joseph glidmedelsguiden